امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
 
 قابل توجه پژوهشگران محترم
ساعات پاسخگویی و بررسی مشکلات
1394/06/26 ادامه مطلب


CD همایش هزاره سوم به ترتیب الفبا
CD همایش هزاره سوم نوع چیدمان مقالات به ترتیب حروف الفبا(عنوان مقالات) برای دانلود هر پوشه روی آن کلیک فرمائید. به همراه رو جلد CD
1394/06/24 ادامه مطلب


 زمان پست مدارک همایش :
چنان چه تا تاریخ 1394/06/20 مدارک خود را از طریق پست دریافت نکردید ، جهت دریافت کدپستی مرسوله با دبیرخانه همایش تماس بگیرید.
1394/06/01 ادامه مطلب


 قابل توجه مقاله دهندگان محترم
قابل توجه مقاله دهندگان محترمی که مقاله آنها تایید نهایی شده است...
1394/05/06 ادامه مطلب


 پست گواهی های مقاله دهندگان
قابل توجه پژوهشگران محترمی که مقاله های آنها تایید نهایی شده است...
1394/04/30 ادامه مطلب


سخنرانان کلیدی
دبیرخانه کنفرانس

آدرس دبیرخانه :
تهران -ظفر  - ساختمان ظفر  - طبقه اول - واحد 4

آخرین مهلت پاسخگویی به درخواست ها تا تاریخ 1394/08/19 میباشد.

پاسخگویی تلفنی فقط در روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه  از ساعت 10 الی 12 امکان پذیر میباشد.

ارتباط و پاسخوگی به درخواست ها و مشکلات مدارک و مقالات به آدرس             
info@iacut.com

سخنرانان کلیدی

تاریخ برگزاری همایش : 2مرداد ماه 1394

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات : 1394/04/22

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 1394/04/29


تا همایش ...

0-1