امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

قابل توجه پژوهشگران محترم

ساعات پاسخگویی و بررسی مشکلات

ادامه مطلب1394/06/26

CD همایش هزاره سوم به ترتیب الفبا

CD همایش هزاره سوم
نوع چیدمان مقالات به ترتیب حروف الفبا(عنوان مقالات)
برای دانلود هر پوشه روی آن کلیک فرمائید.
به همراه رو جلد CD


ادامه مطلب1394/06/24


زمان پست مدارک همایش :

چنان چه تا تاریخ 1394/06/20 مدارک خود را از طریق پست دریافت نکردید ، جهت دریافت کدپستی مرسوله با دبیرخانه همایش تماس بگیرید.


ادامه مطلب1394/06/01

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر