امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 2 مرداد ماه 1394

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات : 1394/04/22

آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 1394/04/29

به علت تداخل ماه مبارک رمضان و برگزاری همایش تاریخ ها به این صورت تغییر یافت.