امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
صفحه اصلی > هزینه ها1
.: هزینه ها1

تعرفه ثبت نام درهمایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

 

جدول شماره 1 تعرفه های خدمات غیر حضوری (ویژه مقاله دهندگان)

تعرفه ثبت نام

          تا 20 تیر ماه 94

 

خدمات

 

گروه شرکت کننده

 

 

 

1/500/000 ریال

صدور گواهینامه پذیرش مقاله در همایش و ارسال آن به آدرس پستی نویسنده رابط

ارسال لوح فشرده مجموعه مقالات پذیرفته شده در همایش به آدرس پستی نویسنده رابط

 

گروه 1

دانشجو

 

 

 

 

1/800/000 ریال

صدور گواهینامه پذیرش مقاله در همایش و ارسال آن به آدرس پستی نویسنده رابط

ارسال لوح فشرده مجموعه مقالات پذیرفته شده در همایش به آدرس پستی نویسنده رابط

 

گروه 2

شرکت کنندگان آزاد

 

 

نویسنده رابط  اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد دبیرخانه همایش یکی از آنها را به انتخاب خود نویسندگان به عنوان نویسنده رابط می پذیرد  وسایرنگارندگان مقاله به عنوان سایر نویسندگان پذیرش می شوند

تمامی تماسهای دبیرخانه همایش با نویسنده رابط خواهد بود.

هیچ تفاوتی بین گواهینامه های نویسنده رابط و سایر نویسندگان وجود ندارد.

بدیهی است مقالاتی که دارای یک نویسنده باشند همان فرد،نویسنده رابط بوده و سایر نویسندگان وجود نخواهد داشت.

.

توجه  اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد نویسنده رابط میتواند در صورت تمایل برای هر کدام از سایر نویسندگان تقاضای گواهینامه پذیرش مقاله و لوح فشرده مجموعه مقالات پذیرفته شده را بنماید؛که در این صورت موارد درخواستی به آدرس پستی نویسنده رابط ارسال خواهد شد.

توجه  پژوهشگرانی که علاقه مند به حضور در همایش هستید می بایست علاوه بر خدمات غیر حضوری خدمات حضوری را نیز پرداخت نمایند.

امتیاز ویژه همایش برای پژوهشگران علاقه مند 

با تمهیدات در نظر گرفته شده اگر نویسنده ای بیش از یک مقاله ی پذیرفته شده در همایش داشته باشد حداکثر تا 4مقاله       می تواند از تخفیف 25 %برای ثبت نام مقاله دوم تا چهارم استفاده نماید.

توجه   ملاک تشخیص تعداد مقالات  کد ملی و مشخصات ثابت نویسنده رابط می باشد.بدین صورت که امکان تغییر سایر نویسندگان امکان پذیر می باشد.

 

 

جدول شماره 2  تعرفه های شرکت کنندگان آزاد (حضور در همایش)

تعرفه ثبت نام از 25 فروردین الی 20تیرماه 94

گروه

700/000 ریال

اساتید و دانشجویان

1/000/000 ریال

شرکت کنندگان آزاد

 

توجه: در صورت تمایل برای حضور در ضیافت ناهار همایش برای تمامی گروههای ثبت نامی جدول شماره (3) مبلغ 300/000 ریال به هزینه ثبت نام کنندگان اضافه خواهد شد.

 

خدمات جدول شماره 2 برای تمامی وضعیت های ثبت نامی

 

صدور گواهینامه شرکت در همایش

استفاده از تمامی جلسات سخنرانی و ارائه شفاهی مقالات برگزیده

دریافت بسته ویژه همایش

برخورداری از تخفیف ویژه ثبت نام در کارگاهها و دوره های آموزشی ویژه همایش

پذیرایی میان وعده

 

 

 

جدول شماره 3  تعرفه های کارگاههای ویژه همایش

تعرفه ثبت نام ازتیرماه94

گروه

1/400/000ریال

اساتید و دانشجویان

1/800/000 ریال

شرکت کنندگان آزاد

 

 

با تشکر

دبیرخانه همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی درآغاز هزاره سوم

 

 

تهران

تیر ماه 1394