امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
صفحه اصلی > محورها ی همایش
.: محورها ی همایش

محورهای همایش

محورهای مهندسی معماری و شهرسازی

1- اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری وشهرسازی

2- زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی

3- برنامه ریزی مدیریت و طراحی شهری

4- مفهوم شناسی معماری و شهرسازی

5- شهرسازی و توسعه نوین شهری

6- مرمت بافت ها وآثار تاریخی

7- معماری و شهرسازی اسلامی

8- فرهنگ هنر و معماری

9- معماری وتوسعه پایدار

10- معماری داخلی

11- شهر بدون اتومبیل

12- پایداری در شهرسازی

13- انرژی های پایدار

14- پایداری و محیط زیست

15- زباله و آلودگی های زیست محیطی

16- بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف

17- تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

18- تاثیر بزرگراهها و شاپینگ مال ها در بافت شهری

19- مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

20- مبانی و اصول مهندسی تخریب مدیریت و نظارت تخریب

21- بوم شناسی

22- مقاوم سازی و بهسازی ساخته های شهری

23- برنامه ریزی منطقه ای و شهری

24- مدیریت شهری

25- طراحی شهری

26- مدیریت پروژه

27- شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری

28- فضاهای سبز و محیط زیست شهری

29- اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها

30- مدریت سیستم های حمل و نقل

31- شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 

محورهای مهندسی عمران:

32- مهندسی سازه

33- مهندسی زلزله

34- تکنولوژی عالی بتن

35- مهندسی ژئوتکنیک

36- مدیریت ساخت و اجرا

37- آموزش و توسعه مهندسی عمران

38- مهندسی راه حمل و نقل وترافیک

39- نقشه برداری ژئودزی و ژئوماتیک

40- فن آوری های نو در مهندسی عمران

41- مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار

42- ایمنی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

43- مهندسی منابع آب سازه های هیدرولیکی و دریایی

محورهای مهندسی تاسیسات

44- کاربرد انرژی های خورشیدی باد زمین گرمایی و در تاسیسات نوین

45-استاندارد سازی و تدوین مقررات ملی در تاسیسات نوین ساختمانی

46-بازیافت انرژی در تاسیسات ساختمانی

47-استفاده از مصالح و مواد پیشرفته در تاسیسات ساختمانی

48-استفاده از فناوری میکرو و نانو در تاسیسات

49-مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان

50-معماری سنتی و تاسیسات نوین

51-تاسیسات سبز و ساختمان سبز

52-معرفي و ارزيابي سیستم‌های غير سازه‌ای با رويكرد صنعتي و فناوری‌های نوين صنعت ساختمان (ديوارهاي داخلي اجزاي معماري تأسیسات مكانيكي و برقي)