امروز : دوشنبه 27 آذر ماه 1396
 
صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش


کانون انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران در راستای تقویت و ارتقاء حرفه ای جامعه مهندسان معمار  در نظر دارد همایش بین المللی معماری عمران و شهرسازی در هزاره سوم برگزار نماید.

این همایش در تاریخ تیر ماه 1394  درشهر تهران تشکیل خواهد شد.مهلت ارسال چکیده واصل مقالات1394/04/10میباشد.

لازم به توضیح است ثبت نام جهت حضور در این همایش با محدودیت ظرفیت از طریق وب سایت

www.IACUT.com میباشد.

                 uai مقالات برتر این همایش  ژورنال های معتبر با گواهی   

 

(کانون بین المللی معماران سازمان ملل) و کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایران چاپ خواهد شد